ในยุคสมัยโบราณนั้นที่มากร้อยปีนั้น ก็ได้ทิ้งหลักฐานต่าง ๆไว้ให้คนรุ่นหลังนั้นได้รู้จักเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณคดี และโบราณวัตถุ โบราณวัตถุ

ธนบัตร เก่า เหรียญหายาก

เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน เราจะมายกตัวอย่างโบราณวัตถุให้ทุกคนได้ดูกันเลย

ภาชนะดินเผาทรงหม้อสามขา

ภาชนะดินเผาทรงหม้อสามขา


สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ อายุราว 4,000 – 2,000 ปี แหล่งที่พบ ถ้ำเขาแอง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นภาชนะรูปแบบพิเศษมี 3 ขา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบเศษภาชนะแบบหม้อสามขาหลายแห่ง เช่นที่อำเภอทุ่งสง อำเภอพรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์

กลองมโหระทึก สำริด

กลองมโหระทึก สำริด


สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะ อายุประมาณ 2,000 – 1,500 ปี พบที่บ้านเกตุกาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องมือหิน

เครื่องมือหิน


สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 2,000 – 3,000 ปี แหล่งที่พบ ราษฎรขุดพบที่ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศีรษะชาวต่างชาติ ศิลปะทวารวดี
ศรีทวารตีศวรปุณยะที่พบในไทย รัฐละโว้ เป็นนครรัฐชายฝั่งทะเล พบเหรียญลวปุระ ที่เมืองโบราณอู่ทอง มีภาพสลักกองทัพละโว้จากระเบียงปราสาทนครวัดติดในขบวนทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แสดงอิทธิพลการเมืองเขมรโบราณเหนือละโว้ เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสื่อมอำนาจ ละโว้เป็นอิสระ และเป็นพื้นฐานสำคัญก่อเกิดอยุธยา รัฐเจนละ รัฐแรกเริ่มบริเวณลุ่มน้ำมูล-ชี พบจารึกสำคัญพระเจ้าจิตรเสน รัฐศรีจนาศะ รัฐบริเวณที่ราบสูงโคราช พบจารึกศรีจนาศะ กล่าวถึงกษัตริย์อาณาจักรนี้ 4 พระองค์ และจารึกบ่ออีกาปรากฏนามรัฐศรีจนาศะ ส่วนรัฐศรีวิชัยบนคาบสมุทรภาคใต้ พบจารึกเกดุกัน บูกิ ที่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

ศีรษะชาวต่างชาติ ศิลปะทวารวดี


และนี้ก็คือตัวอย่างวัตถุโบราณนะคะ จะมีลักษณะและรูปร่างที่เก่าแก่ อาจจะได้ไม่ค่อยสมประกอบเพราะวัตถุต่าง ๆ มันเป็นวัตถุที่สร้างมาหลายพันปี อาจจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาตามสภาพ แต่วัตถุโบราณนั้น เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

โบราณวัตถุ
รถโบราณ รถเก่า
รถยนต์เองก็จัดเป็น ของโบณ สำหรับใช้งานและสะสม