หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่าโบราณคดีแล้วนะคะ และยังเปิดเป็นคณะให้ทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนอีกด้วนค่ะ  โบราณคดีนั้นมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Archaeology เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตโบราณของมนุษย์เรานั้นนะคะ เพื่อให้แน่ชัดว่าที่มาเป็นมายังไงและความน่าเชื่อถือว่าจริงมั้ยในสิ่งที่พบเห็น เรามาดูขั้นตอนของการศึกษาหลักฐานโบราณคดีกันเลย

โบราณคดี

วิธีการศึกษาโบราณคดีนะคะจะศึกษาในแบบขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์แนวทางศึกษาสังคมศาสตร์เลยค่ะ และทำให้ได้ทราบเรื่องราวท่าของโบราณคดีค่ะ การศึกษาจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะคือการสำรวจ จะเป็นการตรวจสอบโดยใช้ภาะถ่ายทางอากาศแล้วมาเดินสำรวจ และประเมินค่าของแหล่งโบราณคดีนั้น เพื่อทำขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนการวางแผนขุด  เพื่อให้ได้หลักฐานที่มีความถูกต้องมากที่สุด การขุดค้นนี้จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้ไม่ทำลานหลักฐานที่ทับถมอยู่ในดินเป็นเวลาหลายร้อยปี จึงต้องทำขั้นตอนนี้อย่างละเอียดอาจจะมีการวาดภาพและถ่ายภาพเอาไว้ หลักฐานที่ได้จากการขุดนั้นการจะผ่านขั้นตอนที่สาม คือการวิเคราะห์ จะวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหารูปร่างของสิ่งที่ขุดมานั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการศึกษา ขั้นตอนสุดท้ายคือการแปลความหมาย จะมีการเขียนรายงานเป็นการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจการขุดค้นและการวิเคราะห์ แล้วนำมาแปลความหมายเพื่อเขียนเป็นรายงานพิมพ์ออกสื่อและจัดนิทรรศการสรุปเรื่องราวของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น ต่อมาก็เป็นการรักษาโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบได้แก่ การจัดพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์ในสำหรับการศึกษาค้นคว้าแนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดีโดยทั่วไป

ศิลาจารึก

ในปัจจุบันมหาลัยต่าง ๆ ก็ได้เปิดให้มีคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับโบราณคดี เพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นมีสติปัญญาและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แหล่งโบราณต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ เป็นภาควิชาที่จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต โดยการศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีหรือทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของคุณในยุคสมัยอดีตค่ะ

123bet