รูปอักษร และภาษาที่ใช้อยู่ในเอกสารโบราณ จัดเป็นสิ่งสร้างเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่บอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ แสดงให้ทราบถึงวัฒนธรรม อารยธรรมของหมู่ชนในอดีตกาลที่เคยอาศัยอยู่ในแหล่งที่เจอเอกสารโบราณพวกนั้น นอกเหนือจากที่จะเป็นข้อมูลแสดงเรื่องราวในสมัยก่อนแล้ว ยังเป็นหลักฐานแสดงถึงวิวัฒนาการของรูปอักษรที่ต่างๆนาๆตามยุคสมัยอีกด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวการได้เจอเอกสารโบราณในจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคของเมืองไทย ทำให้รู้ถึงอารยธรรมทางด้านการใช้รูปอักษร และภาษาของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้น ยกตัวอย่างเช่น ได้พบว่าเอกสารโบราณของไทยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเป็นกลุ่มจารึกที่มีอายุระหว่างพุทธศักราชที่ ๑๒ รูปอักษรในจารึกเหล่านั้น มีลักษณะราวกับรูปอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยพระเจ้าศิวะสกันทวรมัน กษัตริย์แห่งวงศ์สกุลปัลลวะ ประเทศอินเดียตอนใต้ ก็เลยทำให้รู้ได้ว่ารูปอักษรแบบแรกที่ปรากฏในประเทศไทยหมายถึงอักษรปัลลวะ มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศักราชที่ ๑๒ ภาษาที่ใช้มีอีกทั้งภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาบาลี รวมทั้งภาษามอญ

จะเห็นได้ว่ารูปอักษรปัลลวะ เผยแพร่ทั่วไปในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย จัดเป็นรูปอักษรร่วมสมัยกับพุทธศิลปะสมัยทวารวดี และเมื่อกาลเวลาผ่านไป รูปอักษรแบบนี้ได้พัฒนาไปเป็นอักษรมอญโบราณ อักษรขอมโบราณ อักษรขอม และรวมถึงอักษรไทยด้วย

อักษรมอญโบราณ เจอหลักฐานการใช้อักษรมอญโบราณ ภาษามอญโบราณ ในรอบๆบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนเป็นดินแดนที่เป็นอาณาจักรหริภุญชัย ในเขตจังหวัดลำพูนปัจจุบันนี้ โดยตกทอดอารยธรรมมาตั้งแต่พุทธศักราชที่ ๑๗ จนกระทั่งพุทธศักราชที่ ๑๙ อารยธรรมมอญโบราณที่หริภุญชัยก็สิ้นสุดลง กษัตริย์องค์สุดท้ายที่อาณาจักรหริภุญชัย มีพระนามว่า พระยายีบา ได้เสียเมืองหริภุญชัยแก่พระยามังราย ในปี พุทธศักราช๑๘๓๙ ตรงกับรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทั

อักษรขอมโบราณ เจอหลักฐานการใช้อักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร ในรอบๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง แล้วก็ภาคใต้ ของประเทศไทยปัจจุบันนี้ ระหว่างพุทธศักราชที่ ๑๔-๑๖ แต่ว่าจะไม่ประสบพบเห็นเอกสารโบราณชนิดจารึกที่ใช้อักษรขอมโบราณ ในแถบภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ากระแสอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมโบราณนี้ไม่แพร่หลายขึ้นไปสู่ภาคเหนือของประเทศไทย หลักฐานทำนองนี้รวมไปถึงโบราณสถาน ที่เรียกว่า พระราชวังหิน ปราสาทอิฐ และพระปรางค์แบบกัมพูชา หรือลพบุรีที่มีอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ แม้กระนั้นไม่เคยปรากฎอยู่ทางภาคเหนือ หรืออีกอย่างหนึ่งบางทีอาจวิเคราะห์ได้ว่า ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันนี้ไม่เคยตกอยู่ในอำนาจการปกครองของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88