นอกจากลักษณะที่ตั้งของจีนมีป้อมปราการธรรมชาติ คือ ทางทิศตะวันออกมีห้วงมหาสมุทรแปซิฟิค ทางใต้เต็มไปด้วยเทือกเขาแล้วก็ป่าดิบร้อน ส่วนทางด้านตะวันตกรวมทั้งทางด้านเหนือก็เป็นท้องทุ่งทะเลทรายแล้วก็เทือกเขา มีส่วนช่วยให้อารยธรรมจีนดำรงอยู่มาตลอดช้านานโดยได้รับอิทธิพลจากข้างนอกน้อยมาก

จีนเป็นดินแดนที่มีความกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ของแถบที่ลุ่มแม่น้ำฮวงโห หรือแม่น้ำเหลืองในภาคเหนือของจีน ในรอบๆบริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์เหตุเพราะมีดินสีเหลือง ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อการเกษตร ในน่านน้ำจะมีน้ำเอ่อล้นและพัดดินขี้ตะกอนมาทับถม ทำให้ที่ราบริมน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ว่าก็กระตุ้นให้เกิดอุทกภัยอยู่เป็นประจำ ส่วนลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตอบอุ่น จำนวนฝนในฤดูแล้งมีน้อยก็เลยมีน้ำไม่เพียงพอ ต่อความต้องการอาศัยน้ำจากแม่น้ำเป็นสำคัญ สาเหตุดังกล่าวข้างต้นก็เลยทำให้ชาววจีนจะต้องมาอยู่รวมกันเป็นชุมชน

มีการค้นพบกระดูกของมนุษย์กรุงปักกิ่ง ลักษณะซึ่งคล้ายกับกระดูกของคนจีนในขณะนี้ มีการศึกษาและทำการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากหินแบบหยาบคาย เลี้ยงชีพโดยการจับสัตว์ โดยมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีวิทยา 2 แหล่ง คือ

1.วัฒนธรรมหยางเชา ลักษณะสำคัญหมายถึงเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีจำนวนมาก ลายที่มักเขียนเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆและภาพบริเวณใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้ม ซึ่งตกทอดมาถึงยุคสำริดแล้วก็ยุคประวัติศาสตร์

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่ออารยธรรมจีน (1)

2.วัฒนธรรมหลงชาน ลักษณะสำคัญ คือ เครื่องถ้วยชามมีเนื้อละเอียด สีดำขัดมัน คุณภาพดี เนื้อบางและแข็งแรง หมายความว่ามีการใช้แป้นหมุน และมีวิธีการเผาที่ล้ำหน้ากว่าอารยธรรมหยางเชา ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญ คือ ภาชนะ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่ออารยธรรมจีน (1)

สนับสนุนการจัดทำโดย w88